ЖП Гари/ Метро Станции

ЖП транспорт и метро- двата вида транспорт, без които градовете не могат да функционират. С увеличаването на броя хора, които карат коелела, станциите и гарите се нуждаят от сигурни вело-паркинги, тъй като именно те са местата с най-много кражби на велосипеди.

Стойките на Стрийбл са не само подходящи заради тяхното високо ниво на сигурност, а и защото са копактни, което е особено важно както за големите гари и станции, така и за по-малките такива с ограничено пространство и натоварен график.