Политика за поверителност

За „Стрийбл“ ООД („Дружеството“, „ние“, „нас“) защитата на личната Ви информация е основен приоритет. С настоящото уведомление за поверителност целим да Ви информираме какви лични данни събираме на потребителите на уебсайта https://streebl.com (наричан по-долу "уебсайт") и уеб мобилното прогресивно приложение Streebl(наричано по-долу "мобилно приложение"), защо ги събираме, с кого споделяме тази информация и какви са Вашите права във връзка с обработката на Вашите данни.

 

Преди да започнете да използвате Уебсайта и/ или мобилното приложение, трябва внимателно да прочетете и да се запознаете с настоящото уведомление, като се съгласите изрично с него преди да се регистрирате и инсталирате мобилното приложението. Запазваме правото си да актуализираме по всяко време това уведомление, като Ви информираме своевременно за това

 

Моля, запознайте се внимателно с настоящата Политика за поверителност, за да сте информирани как се използват вашите лични данни и начините, по които можете да защитите тяхната поверителност.

 

 1. Данни за нас

 

"Стриибл" ООД е регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 20923332 и адрес: гр. София, ул. Чаталджа 49, ет.3, ап.7. Съгласно Общия регламент за защита на личните данни (ОРЗД), ние действаме като Администратор на лични данни, когато събираме, съхраняваме и използваме Вашите лични данни за предоставяне на поръчаните от Вас услуги по ползване на мобилно приложение за отключване и заключване на велосипед на станции за велосипеди Стрийбл на територията на Република България.

 

"Стрийбл" ООД e отговорно за предоставяне на изискваната по закон информация и обработване на исканията на субектите на данни, предвидени в ОРЗД и описани в настоящото уведомление, за потребителите на територията на Република България. Разполагаме с Длъжностно лице по защита на данните, към което можете да се обърнете при въпроси относно настоящето уведомление за поверителност или правата Ви като субекти на данни на е-мейл [email protected] [email protected].

 

 1. Как и какви лични данни събираме?

 

Ние събираме лични данни директно от Вас (напр. при регистрация), чрез нашето взаимодействие с Вас при предоставяне на услугите ни и посредством мобилното приложение, което използвате. Личните данни, които събираме за Вас включват следните категории:

 

 • Идентифициращи данни: две имена;
 • Данни за контакт: телефонен номер; местоживеене (държава, град); и-мейл адрес;
 • Данни за използването на стойките за велосипеди: местоположение на използваната станция, датата, часа и продължителността на използване на стойка, момент на отключване и заключване на стойката, информация, която позволява определяне на времето на паркиране на велосипеда.
 • Данни от комуникацията ни с Вас: кореспонденция по повод искания за съдействие, въпроси, оплаквания, мнения в случай, че сте дали оценка на услугите ни или на други потребители и др.
 • ИТ управленски данни: IP адрес, операционна система, комуникационни данни, логове и други мета-данни от използването на приложението и т.н. При съгласие от Ваша страна могат да се получат и данни за местонахождението на мобилното устройство, докато използвате мобилното приложение с цел да бъдете уведомени за най- близките станции в близост до Вас, като може да промените по всяко време настройките на мобилното си устройство.

 

 1. Основание и цели на обработката на данни

 

С попълването на личните данните за контакт, потребителят ни упълномощава да използваме тази информация за комуникация с потребителя във връзка с Услугите, които предоставяме. Получаването на данните за контакт не ни задължава да осъществим такъв контакт.

 

 • Регистриране и записване на клиентите;
 • Сключване, администриране и изпълнение на договори;
 • Осъществяване на комуникация с клиента;
 • Спазване на законови изисквания напр. за водене на счетоводна отчетност, точно идентифициране на клиентите,
 • Защита и контрол на притежаваните от дружеството активи, нашите законни интереси и права и гарантиране на Вашата сигурност и сигурността на трети лица;

 

На основание легитимния ни интерес за развитие на бизнеса анонимизирани агрегирани данни за използваните от клиентите услуги може да се използват още за целите на статистическия анализ и маркетинг проучвания след пълно премахване на идентифициращите Ви лични данни.

 

При изрично съгласие от Ваша страна може да използваме също така данните Ви за контакт за изпращане на маркетинг съобщения за наши услуги или предложения. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време и да откажете получаването на бюлетини, като кликнете върху връзката „отписване“в изпратените от нас имейл съобщения. Ако приемете да обработваме Вашите данни за целите на директния маркетинг, Ви молим да отбележите съгласието си за обработка на личните данни за целите на директния маркетинг в момента на регистрацията или да влезете в личния си профил и да изберете функция за получаване на бюлетин.

 

 1. Начин на събиране на личните данни

 

Всеки потребител предоставя лично данните си, като ги въвежда или предоставя в Мобилното приложение.

 

Потребителите нямат право да въвеждат лични данни на трети страни, включително да регистрират трета страна, като използват имейл адрес на трета страна без изрично разрешение от тази трета страна. Нашият екип не следи и не контролира съдържанието, въвеждано от потребителите. Отговорност на потребителя е да гарантира, че действията по предоставяне на лични данни, извършвани от потребителя с нашето Мобилно приложение, съответстват на изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД).

 

 1. Ако не ни предоставите данните, които изискваме?

 

При регистрирането Ви в нашата система ще бъде изрично указано кои данни са задължителни за използването на мобилно приложение за отключване и заключване на велосипеди. Отказът Ви да предоставите необходимата информация за изпълнението на правата и задълженията ни по договора може да стане причина той да не бъде сключен или за неговото прекратяване. Предоставянето на данните за целите на директния маркетинг е напълно доброволно и никакви неблагоприятни последствия няма да последват за Вас, ако решите да не се възползвате от това наше предложение.

 

 1. С кого споделяме данни?

 

“Стрийбл“ ООД пази поверителността на Вашата лична информация и не разкрива Ваши лични данни на трети лица, освен с Ваше съгласие и в допустимите от закона случаи. При гарантирани мерки за защита и сигурност, разкриване е възможно с наши доставчици на услуги с цел да се осигури гладко функциониране на платформата (напр. с доставчици на хостинг услуги, статистически анализ чрез Google Analytics и др.)

 

Социални мрежи

 

Нашата платформа разрешава достъп до социални мрежи, явяващи се като трети страни (напр. Facebook, Instagram, Twitter и др.). Това позволява на потребителя достъп до нашите социални мрежи чрез използване на лични данни. Тези трети страни могат да използват бисквитки за свои собствени цели. СТРИЙБЛ ООД няма влияние върху начина, по който тези социални мрежи използват Вашите данни. За повече информация относно бисквитките, зададени от социалните мрежи, моля, направете справка с техните собствени политики за поверителност и за бисквитките.

 

 1. За какъв срок съхраняваме данните?

 

Ние съхраняваме Вашите лични данни не по-дълго от необходимото за постигане на конкретните целите, за които са били събрани, след което ги унищожаваме по сигурен начин.

 

Ако сте се съгласили данните ви да бъдат обработвани за целите на директния маркетинг, данните Ви ще се съхраняват до оттегляне на съгласието или 3 години от датата на последното влизане в системата.

 

При незавършен успешно процес на регистрация попълненеите Ви данни се изтриват автоматично.

 

При завършена успешна регистрация с право на ползване на стойките за велосипеди, данните Ви се съхраняват за следните срокове:

 

 • Данни от профила Ви – 3 години от датата на дезактивиране на профила Ви. Ако профилът Ви е неактивен, данните се съхраняват в продължение на 3 години от датата на последното влизане в системата.

 

 • При започнати административни или съдебни производства от или срещу клиенти всички данни се съхраняват за срок от 5г. от постановяване на окончателно съдебно решение или изплащане на дълга.

 

 1. Мерки за сигурност

 

Данните Ви се съхраняват при технически и организационни мерки, които гарантират тяхната сигурност, включително използване на защитени сървъри и облачни услуги на Google cloud в Европейския съюз, криптиране, техническа, софтуерна и антивирусна защита, защити за комуникационните и компютърни мрежи, ограничен достъп до данните само до оправомощени и обучени служители, политика за защита на личните данни и процедури за сигурност, които регулярно преглеждаме и ревизираме при необходимост и др.

 

 1. Какви са Вашите права?

 

Вие имате определени права във връзка с Вашите лични данни, включително:

 

 • • Оттегляне на съгласие: Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време в случай, че сте дали такова за обработване на данните Ви за конкретна цел, без това да засяга обработването до този момент. Когато сте дали съгласие за целите на директния маркетинг можете да откажете получаването на бюлетини по всяко време, като кликнете върху връзката „отписване“в изпратените от нас имейл съобщения или да промените настройките на мобилното си приложение. Ако сте предоставили достъп до местонахождението си чрез мобилното устройство с цел намиране на стойки за велосипеди близо до Вас, може също така да промените избраните от Вас настройки.
 • Достъп до информация: това право Ви дава възможност да получите копие на личните данни, които съхраняваме за Вас, както и информация, свързана с обработването. Достъп до историята на използваните от Вас услуги и до данните, предоставени при регистрация, може да получите чрез профила си на мобилното приложение, като можете също така да подадете и специално искане за достъп до всички данни, които обработваме за Вас.
 • Коригиране: това право Ви дава възможност да изискате от нас да коригираме всяка непълна или неточна информация за Вас. Молим Ви винаги да отбелязвате своевременно всяка промяната във Вашите лични данни в профила си или да ни уведомите за това на посочения по-долу и-мейл.
 • Изтриване: това право Ви дава възможност да изискате от нас да изтрием Ваши лични данни, когато нямаме валидна причина да продължим обработката им напр. ако е постигната целта, за която данните са събрани, или ако сте оттеглили съгласието си. Ако са изпълнени законовите изисквания, ние ще изтрием Вашите лични данни в срок до 1 месец, освен ако нямаме законово задължение да продължим обработката им или запазването на данните е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • Възражение срещу обработка: в случаите, в които ние разчитаме на легитимните си интереси като основание за обработка, Вие можете да възразите срещу тази обработка на основания, свързани с вашата конкретна ситуация. Имате право също да направите възражение, когато обработването е за целите на директния маркетинг или данните Ви се обработват за статистически цели. Ако желаете да не получавате повече маркетинг съобщения, можете да кликнете върху връзката „отписване“в изпратените от нас съобщения или да промените настройките си от мобилното приложение.
 • Ограничаване на обработката: това право Ви дава възможност да изискате от нас временно да преустановим обработването на Вашите лични данни, ако например желаете да установим точността на данните или причините за тяхното обработване.
 • Преносимост на данните: това право е ограничено до случаите, когато данните се обработват по автоматизиран начин и са ни предоставени от Вас на основание Вашето съгласие или за целите изпълнението на договор, като Ви дава възможност да изискате от нас да предоставим съхраняваните в електронна форма Ваши данни на Вас или на трето лице.
 • Право на жалба - Ако считате, че някое от правата Ви е било нарушено имате право да подадете жалба до нас и/или до надзорния орган Комисия за защита на личните данни - https://www.cpdp.bg/. https://www.cpdp.bg/.

 

По въпроси, свързани с настоящото уведомление за поверителност или в случай, че желаете да упражните някое от правата си като субект на данни, можете да се свържете с нас на ел. поща: [email protected], тел. +359 878 95 95 66 или на адрес: гр. София, ул. Чаталджа 49, ет.3, ап.7. При подаване на искания за упражняване на права като субект на данни, молим да попълнете и да ни изпратите следния формуляр. При такова искане от Ваша страна е възможно да ни е необходимо да ни предоставите информация, потвърждаваща Вашата самоличност. Това изискване е част от мерките ни за защита на данните и цели да гарантира, че лична информация не се предоставя на лице, което няма право да я получи.

 

 1. Отговорност при ползване на стойките за велосипеди

 

 • “Стрийбл” ООД не носи отговорност за откраднат велосипед при каквито и да е обстоятелстваи/или действия от страна на трети лица;
 • “Стрийбл” ООД не носи отговорност за повреден велосипед при ползване на стойката при каквито и да е обстоятелства и/или действия на трети лица;
 • “Стрийбл” ООД не носи отговорност при кражба поради грешно използване на стойката;
 • “Стрийбл” ООД не носи отговорност при отдаване(споделяне) на Вашия велосипед чрез бутон “Share bike” на трети лица (кражба, повреда, др.). При споделяне на велосипед, отоговрността за неговото използване, сърханение и връщане е на третото лице.
 • • “Стрийбл” ООД не носи отговорност при неправилно ползване на стойките от страна на третото лице.

 

Допълнителна информация относно “Стрийбл“ООД, може да откриете на нашата уеб страница: http://streebl.com/