Общини

Въпреки че, някои политици отричат голбалното затопляне, то е факт и се превръща във все по-сериозен проблем. В днешно време придвижването с колело в града придобива все по-голяма популярност. Успоредно с това, за съжаление, кражбите на велосипеди са достигнали епидемични нива, като има хора на които са им били открадвани 2 и дори повече колела.

Инсталирайки сигурните стойки на Стрийбл, общините ще насърчат повече хора да се придвижват с колела в градовете. Това значи, че успешно ще се намали броя на колите, което ще доведе до спад в нивата на вредните емисии. Стойките на Стрийбл се захранват от соларен панел, правейки ги лесни за инсталация дори на места без електрическа система.

Хубавото на нашата система е, че позволява на градовете да извличат ценни данни, които могат спомогнат за изграждането на добра вело-инфраструктура както и да се следи спада в CO2 емисиите.